Samorząd Wychowanków

  1. Mateusz Piątek - przewodniczący
  2. Jakub Adamczyk - zastępca przewodniczącego
  3. Marta Brylak - skarbnik
  4. Patrycja Bilska - sekretarz
Pani mgr Gabriela Szczepaniak - opiekun Samorządu
Poprawiony: wtorek, 03 grudnia 2013 23:40